יום ו', ט’ בשבט תשפ”א
התלמידים לומדים על חמשת החושים בשיעור המשלב האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה.

נושא בתוכנית הלימודים: אוצר מילים, דיבור שנה: תשע"ז מקור: ברוריה גרינבוים שימוש בספקי תוכן: ללא. ישנה גרסה אינטרנטית חינמית דרך הענן החינוכי כאן כיתה: ד-ה קבצים נלווים: מצגת, דפי עבודה יחידת ההוראה: תחום הדעת English נושא בתכנית הלימודים Access to information; Presentation נושא השיעור The Five Senses פיתוח Bruria Greenboim שכבת גיל Grades 4-5 משך השיעור 45 + 45 רציונל למורה Students learn the five senses with the aid of a chant which will also help them remember the words and sentence structure.This unit incorporates listening, speaking, reading and writing skills. רצף Students have learned parts of the body. מטרות תוכן (תחומי תוכן וציוני דרך) Students will learn what the five senses are in English. Students will learn a chant about the five senses. Students will be able to express what they like to do with each sense. מושגים senses, see,smell,hear,taste,touch, What do you like to…? מיומנויות המאה ה-21 Interacting with digital media עזרים לתהליכי החשיבה Computer and projector חומרי למידה (כתובים ומתוקשבים) PPT presentation, worksheets היענות לשונות Answers to auditory and visual skills תוצרי למידה Five Senses Booklet / Presentation מהלך שיעור 1: מהלך ההוראה תיאור הפעילות פתיחה Lesson 1 Five Senses – Part 1 Slide 1:Teacher introduces topic. Asks s. what the five senses are in their language. גוף השיעור Slide 2: Pre teach lines from song. Slide 3: T. tells s. they are going to watch a song about the five senses. S. should try remember 1-3 words from the chant. Show 2-3 times and elicit responses from s. Important: the chant is very fast, so make sure to tell the s. ahead. Tell them they will hear it a few times and reassure them that by the end of this unit they will all probably be able to recite the chant – even very fast. Slides 4,5: Go over vocabulary items with s. Slides 6,7: Elicit meaning of each line and practice reciting the chant with s.: Teacher says and s. repeat, T and S alternate lines, have individual students recite, etc.. Slide 8: Match words to pics Slide 9: Read and complete the sentences. Elicit understanding. S. do the first worksheet during or after the presentation, part of it can be done as HW. סיכום Review vocabulary items presented in lesson. Repeat chant. יישום In pairs, s. share ideas of things in the classroom they can see,hear,smell,taste or touch. שיעורי בית Finish worksheet, practice chant מהלך שיעור 2: מהלך ההוראה תיאור הפעילות פתיחה Lesson 2 Five Senses – Part 2 Recite chant Slide 1 – Tell s. they are going to talk about the things they like to do with their senses. גוף השיעור Slides 2 – 6: Read the question. Elicit meaning. of chunk "What do you like to…?" Students follow and do exercise 4 in worksheet. סיכום יישום S. do worksheet in pairs and practice asking each other "What do you like to see/hear" etc.. Students prepare a five senses booklet based on their answers in the chart and present it in class. עבודה פרטנית העשרה סיכום ורפלקציה What new things did you learn in this unit? What do you know now that you didn't know before? Which parts of the unit did you enjoy and which less? Is there something else you think you should learn that is related to the five senses? מעבדת מחשבים שיעורי בית Finish booklet and practice presenting it.

 
קבצים מצורפים לכתבה:
 
מיזם חוברות למידה
למידה בחירום
מקצועות קודש
מתמטיקה
אנגלית
עברית
גאוגרפיה
מדעים
שיעורי העשרה
שעורי חברה
מחשבים
נוער בסיכון
פרוייקטים מנח"ח
פורטל פדגוגי
אמנות
-