יום ו', ט’ בשבט תשפ”א
התלמידים יגבשו את הידע שלהם בנושא חיות וצבעים בעזרת סיפור ופעילות יצירתית.

נושא בתוכנית הלימודים: סיפורים, אוצר מילים שנה: תשע"ז מקור: ברוריה גרינבוים \ משה"ח שימוש בספקי תוכן: כיתה: ג-ד-ה קבצים נלווים: מצגת, דף עבודה יחידת ההוראה: תחום הדעת English נושא בתכנית הלימודים Access to information Presentationנושא השיעור?Brown Bear What Do You SeeפיתוחBruria Greenboim, 2017, based on a lesson developed by Sigalit Arditiשכבת גילGrades 3-4-5משך השיעור+45 minutes רציונל למורהStudents review animals, colours and language chunks in a fun and creative activity. רצףStudents can read simple sentences and have learned names of animals and colours.מטרות תוכן (תחומי תוכן וציוני דרך)Students consolidate animal and colour vocabulary.Students learn language chunks.Students write their original version of the story.מושגיםanimals, colours, What do you see? I see … looking at me.מיומנויות המאהה-21Accessing information from multimedia, being creativeעזרים לתהליכי החשיבהcomputer and projectorחומרי למידה (כתובים ומתוקשבים)PPT presentation, worksheet,היענות לשונותAnswers to auditory and visual skills,performance task can be done on different levelsתוצרי למידהBrown Bear booklet מהלך השיעור: מהלך ההוראה תיאור הפעילות פתיחה Give out worksheet 1 and go over the animals. Review following colours: brown, white, black, red, green, blue, purple, yellow, gold גוף השיעור 1. Tell students they're going to read a story about different coloured animals. Give out worksheet 2 and tell them to try guess the colour of each animal. 2. Show them PPT presentation and have them follow while checking their guesses. 3. Elicit meaning of repeated language chunks-What do you see? I see…looking at me. Practice. 4. Do exercise 2. Do you remember the correct order? 5. Show PPT again this time having students read out the story. One half of the class asks, the other half answers. סיכום יישום Students prepare their own version of the story. Create a booklet using pictures from worksheet. They should be encouraged to switch colours and order of original story. שיעורי בית Finish booklet and prepare to present it next lesson. brown bear 2.zip

 
 

מצגת מונפשת להצגת אותיות ה- ABC כולל שיר, מילים המתחילות בכל אות והנפשה של כתיבה נכונה של כל אות.
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
יחידה זו עוסקת בנושא There is / are.
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
תרגול וחזרה על האותיות הגדולות באנגלית באמצעות מצגת אינטראקטיבית.
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
 
מיזם חוברות למידה
למידה בחירום
מקצועות קודש
מתמטיקה
אנגלית
עברית
גאוגרפיה
מדעים
שיעורי העשרה
שעורי חברה
מחשבים
נוער בסיכון
פרוייקטים מנח"ח
פורטל פדגוגי
אמנות
-