יום ו', ט’ בשבט תשפ”א
בכיתה ד יעסקו התלמידים בשתי משמעויות של השבר הפשוט: השבר כחלק מהשלם והשבר כחלק מכמות.

למורה: בכיתה ד יעסקו התלמידים בשתי משמעויות של השבר הפשוט: השבר כחלק מהשלם והשבר כחלק מכמות. הקישורים הבאים יתרמו להכרות עם השבר ע"י המחשות ומודלים. לפי תכנית הלימודים דרך הלמידה היחידה של נושא השברים בכיתה ד היא למידה אינטואיטיבית בעזרת המחשות ללא כללים פורמליים. אין כלי מתאים יותר להכרות עם השבר מהוראה אינטראקטיבית. מקור: אופק, עשר אצבעות, גלים, פרזנטציה, שונות 1. מעבדות ליצירת שברים מטרות קישור פעילות זו מדגימה ייצוגים מוחשיים של שברים. עליכם ליצור חלק משלם (למשל 4/7), כשהשלם הוא מלבן או עיגול. לרשותכם מספריים, שאיתם תוכלו לגזור את השלם לחלקים שווים, דבק, שאיתו תוכלו לאחות צורות שונות, כלי המשכפל צורות, מברשות צבע לסימון צורות, ופח שלתוכו אפשר להשליך שאריות לא נחוצות. עשר אצבעות פעילות זו מתרגלת שימוש בשברים לתאור חלק משלם. המשימה היא לכסות חלק מסויים מפרוסת לחם בגבינה. פרוסת גבינה שלמה מכסה בדיוק פרוסת לחם אחת. כדי לממש את המשימה אפשר לחלק את פרוסת הגבינה לרצועות שוות גודל. עשר אצבעות פעילות זו מתרגלת שימוש במספרים מעורבים לתאור כמויות לא שלמות הגדולות מאחד. המשימה היא לכסות כמות מסויימת של פרוסות לחם בגבינה (למשל 1 ו-2/5). כדי לממש את המשימה אפשר לחלק את פרוסת הגבינה לרצועות שוות גודל. עשר אצבעות מעבדה לחלוקת שלם וצביעת חלקים לפי שבר נתון גלים היישומון מציג את מודל העיגולים לייצוג שברים, והוא מאפשר להמחיש בצורה חזותית כמעט את כל חומר הלימוד בנושא השברים הפשוטים. בעזרת היישומון אפשר לשרטט עיגולים, לחלק אותם לפלחים שווים, להפריד את הפלחים, לחלק את הפלחים לפלחים שווים ועוד רבות. עושר הפעולות הזה מאפשר להציג התבוננויות חדשות על רעיונות ועל תרגילים המופיעים בספרי הלימוד יישומטיקה היישומון מציג את מודל העוגה המלבנית ללימוד השבר הפשוט. היישומון מאפשר להמחיש בצורה חזותית כמעט את כל חומר הלימוד בנושא השברים הפשוטים והשברים העשרוניים. יישומטיקה מעבדה להמחשת שברים בצורות אופק המחשת שברים כחלק משלם שונות המחשת שברים בסיסיים והשוואה שונות 2.זיהוי שברים מטרות קישור זיהוי-המשתמש קובע איזה חלק מהלחם מכוסה בגבינה. עשר אצבעות פעילות זו מתרגלת שימוש בשברים לתיאור חלק משלם. קבעו איזה חלק מהפיצה מכוסה בתוספות עשר אצבעות פעילות זו מתרגלת שימוש בשברים יסודיים לכימות חלק משלם. מוצג מלבן שחלקים שונים בו צבועים בצבעים שונים. עליכם לכמת את החלק במלבן הצבוע בצבע נתון. עשר אצבעות היחידה עוסקת בשברים בעיגולים[גאוגברה] גלים שברים בצורות-היחידה עוסקת בהיבט של השבר בתור חלק משלם גלים יישומון לתרגול זיהוי שברים בצורות אופק 3.מהחלק לשלם מטרות קישור מהו השלם ומה החלק? אופק 4.אתגר ותובנה מטרות קישור בהצגת היישומון עולות שאלות כגון כמה רבעים יש בחמישה שלמים? או כמה שלישים יש בשבעה שלמים? בשאלה הראשונה למשל יופיעו על המסך חמישה עיגולים שלמים. לחיצה על אחד מכפתורי היישומון תגרום לכל עיגול שלם להתחלק לארבעה רבעים, אך מיד לאחר מכן יחזור המצב המקורי. כך יתקבל שמספר הרבעים הוא 5×4. התמונה הדינמית עשויה להיחקק במוחם של התלמידים, וזה יסייע להם להתמודד בהמשך עם שאלות מורכבות אחרות המכילות בתוכן גם את הידע "החקוק" הזה. יישומטיקה היישומון מאפשר למורה לבנות שאלות שברים מעניינות שמצולעים משוכללים מופיעים בהן. יישומטיקה מערך שיעור בחשבון, המאפשר העמקה ותרגול בתחום השברים. המצגת מעודדת ייצוג של שברים בדרכים שונות: אמצעי המחשה, מספרים ומילים. בסוף המצגת מופיע משחק לוח כיתתי, המזמן חזרה חווייתית ומהנה על הנושא. פרזנטציה כתיבת שברים לפי תנאים בליווי המחשה אופק אתגר באמצעות היישומון יוכל המורה להמציא בעצמו פאזלים שמופיע בהם מלבן שחלק מן המשבצות שלו צבועות. המשימה תהיה לחלק את המלבן הזה למלבנים קטנים יותר שהחלק הצבוע בכל מלבן כזה מתאים לשברים הרשומים לצד כל תרגיל. יישומטיקה שברים בצורות-מחלקים , צובעים וכותבים שברים אופק 5.משחקים מטרות קישור ביישומון מופיעים קלפים שמצוירים עליהם ציורים של צורות לא שגרתיות. התלמידים מתבקשים לגלות איזה חלק מכל צורה צבוע. החלק הצבוע יהיה תמיד חצי שליש או רבע מן הצורה כולה. לאחר אימון בזיהוי השברים המתאימים לקלפים השונים, ישחקו התלמידים בזוגות את משחק הזיכרון עם הקלפים האלה. יישומטיקה משחק לתרגול של התאמת שברים לצורות שונות. בחרו את המלבן הימני (SIMPLE FRACTIONS II). ללא הגבלת זמן – בחרו ב- RELAXED MODE, עם הגבלת זמן – בחרו ב- TIMED MODE. לחצו על הצורה המתאימה לשבר הנתון. שונות 6.הערכה מטרות קישור יחידות הערכה המסכמת את ההיבט של השבר כחלק משלם גלים

 
 
-